Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 Na rok szkolny 2017/2018 ogłaszamy nabór do dwóch oddziałów. Są to oddziały z rozszerzonym programem nauczania: 

a -j.angielskiego, języka polskiego  oraz do wyboru  historii albo geografii

I b - matematyki oraz do wyboru fizyki i informatyki albo biologii i chemii

Zasady rekrutacji na rok 2017/2018

Wymagane dokumenty:

• Podanie z wyszczególnieniem nazwy oddziału, do którego się ubiega (dostępne tutaj)
• Dwa zdjęcia o wym. 30x42 mm (podpisane na odwrocie) 
• Oryginał lub  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (po otrzymaniu) 
• Oryginał lub  kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po otrzymaniu)
• Dokumentacja lekarska (karta zdrowia)
Podania można składać w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rekrutację przeprowadzimy na podstawie liczby zdobytych przez kandydata punktów za:

  1. Egzamin gimnazjalny
  2. Oceny na świadectwie

Liczbę punktów za świadectwo obliczymy przeliczając na punkty ocenę:

1. Dla kandydatów do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, języka polskiego oraz do wyboru historii  (grupa A) albo geografii (grupa B): 

-język polski, język angielski, matematyka i historia  (grupa A) albo geografia  (grupa B).

2.Dla kandytatów z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz do wyboru fizyki i informatyki (grupa A) albo biologii i chemii (grupa B)

- język polski, matematyka,  fizyka i informatyka (grupa A) albo biologia i chemia (grupa B) 

Przeliczenie odbywać się będzie wg następujących zasad: 

• Za stopień celujący - 18 pkt. 
• Za stopień bardzo dobry - 17 pkt. 
• Za stopień dobry - 14 pkt. 
• Za stopień dostateczny - 8 pkt. 
• Za stopień dopuszczający - 2 pkt. 

ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM przyznaje się 7 punktów.

Punkty za  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum dostępne w rozporzadzeniu MEN(dostępne tutaj)

Szczegółowe informacje o terminach poszczególnych etapów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

5 lipca do godz.16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

do 14 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia do 28 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 28 sierpnia do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

do 31 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 31 sierpnia do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarzadzenie Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 12-kwietnia-2017.

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28