Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym  2019/2020 proponujemy:
Kierunki kształcenia po gimnazjum:
  1. Klasa humanistyczna z rozszerzonym programem naucznia języka angielskiego, języka polskiego i geografii.                                                                                                                                                                                               
  2. Klasa matematyczno-informatyczna z  rozszerzonym programem naucznia języka angielskiego, matematyki i informatyki.                                                                                                                   
  3. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem naucznia języka angielskiego, biologii i chemii. 

 Kierunki kształcenia po szkole podstawowej:

  1. Klasa humanistyczna z rozszerzonym programem naucznia języka angielskiego, języka polskiego i historii.                                                                                                                                                                                               
  2. Klasa matematyczno-informatyczna  rozszerzonym programem naucznia języka angielskiego, matematyki i informatyki.                                                                                                                   
  3. Klasa biologiczno-chemiczna z  rozszerzonym programem naucznia języka angielskiego, biologii i chemii. 

Zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Wymagane dokumenty:

• Podanie z wyszczególnieniem nazwy oddziału, do którego się ubiega (podanie dla ucznia szkoły podstawowej, podanie dla ucznia gimnazjum)
• Dwa zdjęcia o wym. 30x42 mm (podpisane na odwrocie) 
• Oryginał lub  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (po otrzymaniu) 
• Oryginał lub  kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (po otrzymaniu)
• Dokumentacja lekarska (karta zdrowia)
Podania można składać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje o terminach poszczególnych etapów rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

od 13 maja do 20 maja od godz. 8.00 do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

do 15 lipca

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

16 lipca godz.12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i  nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz.10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów 

25 lipca, godz. 12.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 25 lipca do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 16 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

19 sierpnia, godz.12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 19 sierpnia od godz 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

28 sierpnia, godz. 10.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia, do godz. 12.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarzadzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 10 z dnia 29 stycznia 2019r.

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29