Dokumenty szkolne


Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Regulamin konkursu literacko - dziennikarskiego

Oświadczenia do konkursu literacko - dziennikarskiego

Zgoda rodziców na udział w konkursie literacko - dziennikarskim